Balk Header

Over Onderhoud Service Spectrum

Elk vastgoed object dient te worden onderhouden of aangepast te worden aan de eisen van deze tijd, dit uiteraard in combinatie met de behoefte die de gebruiker voor ogen heeft.  Hierbij kunt u denken aan het opplussen van een object en/of objecten aan de eisen met betrekking tot dagelijks onderhoud, kleinschalige renovaties en woningaanpassing ten behoeve van  Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Onderhoud Service Spectrum is een onderdeel van Lichtenberg Bouwgroep. Dankzij onze ervaring van ruim 75 jaar weten wij wat onderhoud en bouwen is.  Door de veranderingen in de markt, waardoor telkens meer de wensen van de gebruiker centraal komen te staan, hebben wij ons niet alleen gefocust op onderhoud, maar ook op service. Service zien wij als een breed begrip, u kunt hierbij denken aan communicatie richting de betrokken partijen, alsmede het overnemen van diensten, zoals bijvoorbeeld de klachtenaanname.

Door de veranderingen op het gebied van wonen en werken qua behoefte en regelgeving blijft de markt van onderhoud altijd in beweging. Door te werken met de juiste vakmensen en partners zijn wij er in geslaagd om ons continu te blijven ontwikkelen. Op deze manier zijn wij ervan overtuigd dat wij u van a t/m z kunnen adviseren en ondersteunen bij de werkzaamheden die hierom vragen.

Flexibiliteit is bij onderhoud altijd een veelbesproken item. U heeft altijd met factoren te maken waar u afhankelijk van bent. Door de juiste aanpak kunnen wij op het juiste moment schakelen en zo inspelen op deze factoren waardoor het traject geen vertragingen oploopt en de gebruiker hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt. Door onze 24-uursservice kunnen wij u tevens de garantie geven dat, als er zich een probleem voordoet, wij u altijd kunnen ondersteunen en de mogelijke klacht direct kunnen verhelpen.

Klant- en servicegericht onderhoud met het oog op een optimaal rendement, dat is waar Onderhoud Service Spectrum voor staat.

 

Missie:

Het onderhouden van gebouwen voor professionele en particuliere opdrachtgevers met vakmensen die zich reeds jaren hebben bewezen in het onderhoud. Daarmee leveren wij een bijdrage aan het ontzorgen van onze opdrachtgevers bij het in stand houden en upgraden van hun vastgoed.

Strategie:

Het vergroten van de toegevoegde waarde in het onderhoudsproces van gebouwen. Dit betekent niet alleen gebouwen resultaat gericht onderhouden, maar ook inventarisatie van onderhoudsbehoefte, budgetteren, begeleiden, adviseren en regisseren van het gehele onderhoudsproces. Met als basis de jarenlange ervaring van ons vakkundige personeel, streven wij permanent naar het optimaliseren van het onderhoudsproces, het ontzorgen van onze opdrachtgevers en een hogere klanttevredenheid.


Ontwikkeling en realisatie Bureau Brainz