Balk Header

Projectmatig (groot) onderhoud

Een straat, complex of woonwijk in zijn geheel renoveren vraagt om een andere werkwijze dan bij kleinschalige renovaties. Communicatie, plan van aanpak en de planning worden compleet anders opgezet. Nu wilt u immers niet alleen de bewoners, maar ook de straat of wijk zo min mogelijk belasten met de uit te voeren werkzaamheden.

Onderhoud Service Spectrum onderscheidt in het voortraject 2 vormen van projectmatig onderhoud, te weten:

Deze splitsing in het voortraject wordt gemaakt omdat het plan van aanpak complexer is bij verbeterplan sociale huurwoningen dan bij projectmatig onderhoud. Dit houdt verband met de eisen die gesteld worden met betrekking tot het energielabel.

De uitvoering van de projectmatige werkzaamheden wordt na contractvorming met dezelfde kennis en ervaring uitgevoerd. Projectmatig onderhoud kan bestaan uit het renoveren van douche, toilet en keuken tot het compleet renoveren van daken en gevels inclusief isoleren. Ongeacht de werkzaamheden staan bij Onderhoud Service Spectrum, service en kwaliteit voorop. Door ons hierop te focussen is onze ervaring dat de planning op een hoger niveau komt. Duidelijke afspraken in combinatie met het juiste vakmanschap stelt ons in staat om samen met u elke wijk tot in detail te renoveren, waarbij de tevredenheid van de huurders zal toenemen.

Wilt u graag meer informatie over projectmatig onderhoud, neemt u gerust contact met ons op.


Ontwikkeling en realisatie Bureau Brainz