Balk Header

Verbeterplan sociale huurwoning

Ambities met betrekking tot de energiebesparing, die in het Convenant Energiebesparing Huursector van 28 juni 2012 door de overheid zijn vastgelegd, vragen veel van de woningbouwcorporaties. Volgens dit convenant dienen 2,4 miljoen huurwoningen minimaal te voldoen aan energielabel B (energie index 1,25). Dit komt neer op een totale energiebesparing van 33% in de periode 2008 tot en met 2020. Tevens dienen alle woningen bij mutatie voorzien te worden van een energielabel.

Wat kan Onderhoud Service Spectrum voor u betekenen op het gebied van Verbeterplan sociale huurwoningen?

 • Meten;
 • Adviseren;
 • Beoordelen;
 • Energielabel rapporteren;

Uiteraard kunnen wij de punten die uit het advies naar voren komen uitvoeren. Dit zal veelal gebeuren middels projectmatig onderhoud. Ook zijn wij in staat om dit tijdens mutatieonderhoud uit te voeren.

Onderhoud Service Spectrum heeft voor het verbeterplan sociale huurwoningen een algemeen plan van aanpak opgesteld.

Stap 1: Huidige status vastleggen van de woning

Om de huidige status van uw woning vast te stellen kijken wij naar diverse aspecten. Welke bouwkundige elementen zijn aanwezig en wat is de isolatiewaarde van deze elementen. Welke installatietechnische elementen zijn aanwezig en wat is daarvan de huidige status (rendement).

Tijdens het vastleggen van de huidige status maken we gebruik van 2 belangrijke hulpmiddelen, te weten:

 • blowerdoortest;
 • thermografie.

Blowerdoortest: Met de blowerdoortest wordt gemeten of een woning luchtdicht gebouwd is en voldoet aan de gestelde normen. Bij een blowerdoortest wordt de woning onder een beperkte overdruk gezet.

Thermografie: Met thermografie wordt een warmtebeeld gemaakt van de woning. Hierdoor is exact inzichtelijk waar de warmte de woning verlaat.

Aandachtspunten zijn koudebruggen en comfort. Uitgangspunt voor de toepassingsmethodiek bij Onderhoud Service Spectrum is Trias Energetica.

Stap 2: Energieprestatie aanpak middels Trias Energetica

De energetische kwaliteit wordt uitgedrukt door middel van landelijke energielabels die zijn berekend met de EPA-rekenmethodiek. Bij het toepassen van een energieconcept is de Trias Energetica nadrukkelijk gevolgd. Energetisch, comfort en duurzaamheid zijn belangrijke kenmerken in dit model.  Het traject is opgebouwd in drie stappen.  De eerste stap is het voorkomen en het beperken van de energievraag. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan bouwkundige

trias energetica

trias energetica

maatregelen. Vervolgens is de tweede stap het opwekken van duurzame energie en het gebruik maken van de aanwezige bronnen in de wereld. De laatste stap is het efficiënt gebruiken van fossiele energie voor de resterende energievraag. Dit zal bijvoorbeeld met een energiezuinige HR ketel te realiseren zijn. Het principe van de Trias Energetica is dat stap één de meest duurzame stap is en de laatste stap relatief de minst duurzame stap.

Welke bouwkundige maatregelen kunnen toegepast worden om de energieprestatie, die wordt gesteld door de overheid, te realiseren?

Bouwkundig:

 • spouwmuur isolatie;
 • vloerisolatie;
 • HR++ beglazing;
 • geïsoleerde deuren;
 • kierdichting kozijnen;
 • dakisolatie.

Installatietechnisch:

 • CV installatie;
 • mechanische afvoer;
 • zonnepanelen en/of zonneboiler;
 • warmtepomp.

Alle bouwkundige en installatietechnische opties worden aan hand van Trias Energetica per woning verwerkt. Hieruit komt exact naar voren welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden om de energieprestatie te halen. Aan de hand van dit plan kan ook een correcte prijsopgave worden uitgegeven.

Stap 3: Controle uitgevoerde werkzaamheden

Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd die in het plan van aanpak naar voren zijn gekomen, dient de woning te worden gecontroleerd op de nieuwe energieprestatie. Hierbij gebruiken we weer de methodes die ook bij het vaststellen van de energiewaarde zijn gebruikt.

 • blowerdoortest;
 • thermografie.

Middels deze werkwijze is perfect in kaart te brengen wat de nieuwe situatie is ten opzichte van de van de oude.

Stap 4: Certificering

Wanneer de woning voldoet aan de gestelde norm wordt het certificaat uitgeschreven. Hiermee voldoet de woning officieel aan de wettelijk gestelde norm.

Wilt u graag meer informatie of eens van gedachten wisselen, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Woningbouw corporaties / Eigenaren van Vastgoed

Toekomst gericht wonen

Vereniging van Eigenaren


Ontwikkeling en realisatie Bureau Brainz