Balk Header

Kleinschalige renovaties

Sommige renovaties kunnen niet wachten op een projectmatig (groot) onderhoud. Een douche- of toiletrenovatie kan soms beter worden uitgevoerd tijdens een mutatie of als er bijvoorbeeld lekkage optreedt. Zoals altijd is planning een belangrijke factor, dit in combinatie met een flexibele organisatie. Onderhoud Service Spectrum is qua organisatie zo ingericht dat wij per direct een kleinschalige renovatie kunnen uitvoeren en realiseren.

Alle renovaties worden door ons middels het afgesproken bestek uitgevoerd. Dit in combinatie met de keuzevrijheden van de huurder ten aanzien van bijvoorbeeld tegelkeuze en dergelijke.

Aan alle voorzieningen wordt gedacht om de huurder zo min mogelijk hinder van de renovatie te laten ondervinden. Zo wordt er maximaal 5 werkdagen gedaan over een doucherenovatie. Bij een toiletrenovatie zorgen wij tevens voor een portable toilet. De woning wordt netjes afgedekt om eventuele schade te voorkomen en daar waar nodig worden stofschotten aangebracht.

Indien er asbest aanwezig is, waardoor de werkzaamheden uitgesteld moet worden, kunnen wij hier snel op anticiperen. Wij kunnen per direct een asbestinventarisatie uitvoeren en de vergunning aanvragen. Zodra het asbest gesaneerd is, wordt de renovatie uitgevoerd en gerealiseerd.

Mocht er een keukenrenovatie plaatsvinden en de levering van de keuken is vertraagd, dan plaatsen wij een tijdelijke keuken. Door deze flexibele werkwijze zal de huurder hier geen hinder van ondervinden.

Wilt u graag meer informatie over kleinschalige renovaties? Neemt u dan gerust contact met ons op.


Ontwikkeling en realisatie Bureau Brainz